Satysfakcjonowania

INSTRUKTOR ROKU HUFCA ZHP STARGARD

1. Tytuł „Instruktor Roku” przyznawany jest przy okazji Instruktorskiego Startu (wrzesień).
2. Kandydatów na „Instruktorów Roku Hufca” mogą zgłaszać:
• Kręgi Instruktorskie
• Komenda Hufca
• Komendy Związków Drużyn
• Komendy Szczepów
• Namiestnictwa
• Referaty programowe
3. Kandydata zgłasza się do 10 czerwca każdego roku do Hufcowej Komisji Satysfakcjonowania. Zgłaszać można kandydatów, którzy:
• są instruktorami ZHP przynajmniej od roku
• pełnią funkcję instruktorską w podstawowych ogniwach Związku
• wyróżnili się w danym roku szczególnymi wynikami w pracy z dziećmi lub młodzieżą, lub też w innej pracy instruktorskiej
4. Hufcowa Komisja Satysfakcjonowania opiniuje wnioski i przedstawia je do zatwierdzenia Komendzie Hufca.
5. Nadanie tytułu „Instruktora Roku Hufca” podaje się w rozkazie Komendanta Hufca.
6. Wyróżnieni instruktorzy wpisani będą do Księgi Wyróżnień Hufca oraz otrzymują dyplom i nagrodę Komendanta Hufca Stargard.

DRUŻYNOWY ROKU HUFCA ZHP STARGARD

1. Tytuł „Drużynowego Roku” przyznawany jest przy okazji Harcerskiego Startu (wrzesień).
2. Kandydatów na „Drużynowego Roku” mogą zgłaszać:
• Namiestnicy
• Komendy Związków Drużyn
• Komendy Szczepów
• Komenda Hufca
3. Kandydata zgłasza się do 10 czerwca każdego roku do Hufcowej Komisji satysfakcjonowania. Zgłaszać można kandydatów, którzy:
• są drużynowymi ZHP przynajmniej od roku
• wyróżnili się w danym roku harcerskim szczególnymi wynikami w pracy z drużyną
4. Hufcowa Komisja Satysfakcjonowania opiniuje zgłoszone wnioski i przedstawia je do zatwierdzenia Komendzie Hufca.
5. Nadanie tytułu „Drużynowego Roku” podaje się w rozkazie Komendanta Hufca.
6. Wyróżnieni drużynowi otrzymają dyplom pamiątkowy.

TRZYSTOPNIOWA ODZNAKA ,,ZASŁUŻONY INSTRUKTOR HUFCA ZHP STARGARD”

Odznakę „Zasłużony Instruktor Hufca” przyznaje się raz w roku i wręcza przy okazji Dnia Instruktora (13 październik). Wręczenia dokonuje Komendant Hufca albo osoba upoważniona. Wnioski o nadanie składają:
• Kręgi Instruktorskie
• Komenda Hufca
• Komendy Związków Drużyn
• Komendy Szczepów
• Namiestnictwa
• Referaty programowe
Wnioski należy składać do dnia 10 czerwca, do Hufcowej Komisji Satysfakcjonowania. Odznakę przyznaje Komendant Hufca na wniosek Hufcowej Komisji Satysfakcjonowania i  ogłasza to w swoim rozkazie.
Odznaka będzie przyznawana za czynną pracę instruktorską:
• za 5 lat pracy – odznaka brązowa
• za 10 lat pracy – odznaka srebrna
• za 15 lat pracy-  odznaka złota
Automatycznie HKS będzie wnioskować o przyznanie brązowej odznaki „Zasłużonego Instruktora Chorągwi Zachodniopomorskiej” (według wymagań).
Zgłaszać można kandydata, który:
1. Pracuje zgodnie ze Statutem i Uchwałą Zjazdu ZHP.
2. Pełnił czynnie służbę instruktorską na terenie Hufca Stargard przynajmniej od 5 lat.
3. Był organizatorem lub brał czynny udział w organizacji imprez lub akcji hufcowych, jest aktywny na forum hufca.
4. Bierze czynny udział w szkoleniach kadry instruktorskiej.
5. Rzetelnie wywiązuje się z przyjętych na siebie obowiązków.

HUFCOWY SYSTEM SATYSFAKCJONOWANIA
Hufcowa Komisja Satysfakcjonowania proponuje następujący system satysfakcjonowania Drużynowych i kadry Instruktorskiej w Hufcu ZHP Stargard.
1.  Podziękowanie w rozkazie Komendanta Hufca za wzorową służbę wraz z wręczeniem pisemnego podziękowania wyróżnionemu.
2. List Gratulacyjny z okazji rocznic i  jubileuszu okrągłej rocznicy służby instruktorskiej za 5, 10, 15 , 20, 25 i więcej lat.
3. Tytuł „Drużynowy Roku ”.
4. Tytuł „Instruktora Roku”.
5.  Trzystopniowa odznaka „Zasłużony Instruktor Hufca ZHP Stargard”
6. Chorągwiany system satysfakcjonowania.
Załączmy regulaminy odznak oraz tytułów i informujemy, że wnioski o przyznanie w/w wyróżnień powinny być składane do Hufcowej Komisji Satysfakcjonowania.