Obóz w Podlesicach termin składania kart.

Szanowni rodzice dzieci jadących na obóz w Podlesicach, przypominamy, że termin składania kart kwalifikacyjnych oraz wpłat ostatniej raty na obóz już minął. Prosimy o pilny kontakt (szczególnie osoby, które nie dostały jeszcze informacji od wychowawcy/drużynowego).